Showing 1–12 of 36 results

رک شبکه ایستاده

رک شبکه های ایستاده رک هایی هستند برای جایگذاری تجهیزات شبکه درون آن ها که بر خلاف رک های دیواری به صورت ایستاده بر روی زمین قرار می گیرند و دارای تعداد یونیت بیشتر برای شبکه های بزرگتر هستند. رک ایستاده موجود در ونتولینک توسط دو شرکت ایرانی HPi و HPA تولید می شوند.