رک شبکه Outdoor

رک شبکه Outdoor به رک هایی گفته می شوند که برای قرار گیری در فضای آزاد طراحی شدند و از نظر نفوذ گرد و غبار و مقاومت نسبت به رک شبکه های ایستاده یا دیواری عملکرد بعتری دارند. این رک ها همانند سایرین از تعداد یونیت های مختلف با ابعاد استاندارد ساخته می شوند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه