نمایش یک نتیجه

سنسور دیجیتال رک شبکه

سنسور های دیجیتال رک شبکه سیستم هایی هستند که عوامل مختلفی را درون رک شبکه کنترل می کنند تا از آسیب رسیدن به آن ها جلوگیری شود.این عوامل می توانند شامل حرارت، ولتاژ، جریان، رطوبت، دود و … باشند. دو شرکت تولید کننده این سیستم ها HPi و HPA هستند.