معرفی قفل رک شبکه

در داخل رک شبکه تجهیزات با ارزش، مهم و حساسی هستند که یکی از جنبه های استفاده از رک محافظت و دور نگه داشتن از دست همه افراد است. به همین دلیل می توان برای محافظت از این تجهیزات از قفل رک  شبکه استفاده کرد که در انواع مختلفی موحود است و به وسیله آن هر کسی نمیتواند درب رک را باز کند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه