×

سبد خرید شما خالی می باشد

تخفیف
 • تعداد یونیت: 42 یوینت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
21,300,000 تومان 5%
20,235,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 42 یوینت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
21,300,000 تومان 5%
20,235,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 42 یوینت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
20,000,000 تومان 5%
19,000,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 36 یوینت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
19,000,000 تومان 5%
18,050,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 36 یوینت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
17,300,000 تومان 5%
16,435,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 27 یوینت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
16,400,000 تومان 5%
15,580,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 36 یوینت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
16,200,000 تومان 5%
15,390,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 27 یوینت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
15,300,000 تومان 5%
14,535,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 27 یوینت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
14,100,000 تومان 5%
13,395,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 21 یوینت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
13,200,000 تومان 5%
12,540,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 21 یوینت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
11,200,000 تومان 5%
10,640,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 21 یوینت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
9,140,000 تومان 5%
8,683,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 16 یوینت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل دو تیکه
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی طرح‌دار
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
7,600,000 تومان 5%
7,220,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 12 یونیت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
3,600,000 تومان 5%
3,420,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 9 یونیت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
3,200,000 تومان 5%
3,040,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 9 یونیت
 • عمق: 45 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,960,000 تومان 5%
2,812,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 7 یونیت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,830,000 تومان 5%
2,688,500 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 7 یونیت
 • عمق: 45 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,530,000 تومان 5%
2,403,500 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 6 یونیت
 • عمق: 45 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,430,000 تومان 5%
2,308,500 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 5 یونیت
 • عمق: 45 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن فشاری
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,300,000 تومان 5%
2,185,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 6 یونیت
 • عمق: 35 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن انگشتی
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
2,260,000 تومان 5%
2,147,000 تومان
تخفیف
 • تعداد یونیت: 4 یونیت
 • عمق: 45 سانتی‌متر
 • پنل: دارای 2 پنل بغل بازشو با ضامن فشاری
 • درب جلو: شیشه سکوریت با فریم فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد
1,571,000 تومان 5%
1,492,450 تومان
 • تعداد یونیت: 2 یونیت
 • عمق: 36 سانتی‌متر
 • درب جلو: فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن: دارد
 • تعداد یونیت: 3 یونیت
 • عمق: 36 سانتی‌متر
 • درب جلو: فلزی مشبک
 • قابلیت نصب فن: دارد

رک آماد سیستم

قیمت رک آماد سیستم

از شرکت‌های فعال در زمینه‌ی تولید رک شبکه می‌توان به شرکت آماد سیستم اشاره کرد. این شرکت نوپا که در سال 1398 فعالیت خود را آغاز کرده، به تولید رک دیواری، رک ایستاده و رک DVR مشغول است.

قیمت رک آماد سیستم به عوامل مختلفی از جمله نوع (ایستاده، دیواری و DVR)، سایز (تعداد یونیت، عرض و عمق) و متعلقات همراهش بستگی دارد که در ادامه بیشتر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

رک آماد سیستم

رک ایستاده آماد سیستم

رک ایستاده این برند مانند سایر رک‌های ایستاده ویژگی‌هایی دارند. مثلا درب جلوی این رک از جنس شیشه سکوریت فریم‌دار است که این شیشه در برابر شرایط مختلف مقاومت دارد و به اصطلاح نشکن است. برای افزایش امنیت رک از یک قفل سوئیچی استفاده شده. این رک دو پنل دو تکه دارد که دسترسی به تجهیزات داخل رک را بسیار آسان‌تر می‌کند.

رک ایستاده این برند در یونیت‌های 16، 21، 27، 36 و 42 تولید می‌شوند که مانند اغلب رک‌ها دارای عمق‌های 60، 80 و 100 هستند. از دیگر ویژگی‌های این رک‌ها باید به این اشاره کنم که سقف آن‌ها متحرک بوده و دریچه‌هایی برای عبور کابل در آن‌ها وجود دارد. رک 42 یونیت آماد از جمله رک‌های پرطرفدار این برند است.

برای حرکت آسان‌تر رک از چرخ قفلدار و ساده استفاده شده و 2 ریل در دو طرف آن برای نصب تجهیزات در نظر گرفته‌اند.

رک ایستاده آماد سیستم

رک دیواری آماد سیستم

رک دیواری از دیگر تولیدات این شرکت ایرانی است که درب جلوی آن نیز از شیشه سکوریت نشکن فریم دار ساخته شده. برای دسترسی بهتر به تجهیزات داخل رک پنل‌هایی در نظر گرفته‌اند و جایگاه‌هایی در سقف، کف و پنل پشتی برای عبور کابل تعبیه شده است.

رک دیواری آماد سیستم در یونیت‌های 4، 5، 6، 7، 9 و 12 تولید شده‌اند که شامل عمق‌های 35، 45 و 60 می‌شوند. برای تهویه بهتر هوا یک فن در سقف رک تعبیه شده است. از بین رک‌های دیواری آماد سیستم، رک 6 یونیت فروش بیش‌تری را به خود اختصاص داده است.

رک دیواری آماد سیستم

رک DVR آماد سیستم

یکی از رک‌های تولیدی آماد سیستم که در گروه کوچک‌ترین رک‌ها قرار می‌گیرد، رک dvr است که برای دوربین مداربسته استفاده می‌شود. این رک در یونیت‌های 2، 3 و 4 یونیت و عمق 36 سانتی‌متر تولید می‌شود. 

متعلقات رک آماد سیستم

رک آماد سیستم نیز مانند سایر رک‌های موجود برای کارایی بهتر به متعلقات رک نیاز دارد که شامل پاور ماژول، قفل، چرخ، فن، پیچ و مهره، سینی و شلف می‌شوند.

با استفاده از سینی و شلف می‌توان تجهیزات را بر روی آن‌ها قرار داد و آن‌ها در ارتفاع مورد نظر نصب کرد. فن به تهویه بهتر هوای داخل رک کمک می‌کند و قفل، امنیت رک را به خوبی تامین می‌کند.

خرید رک آماد سیستم

برای خرید رک آماد سیستم، مثل خرید سایر تجهیزات، باید مواردی در نظر گرفته شود. محل مورد نظر، تجهیزات مورد استفاده در کنار رک، میزان بودجه، سایز تجهیزات و... همه بر روی انتخاب و خرید رک تاثیر گذارند.

برای مثال شما باید توجه کنید که این رک در یک شبکه بزرگ مورد استفاده است یا یک شبکه کوچک. اگر یک شبکه بزرگ با تجهیزات زیاد مد نظر شما باشد، باید سراغ رک‌های ایستاده بروید و اگر برای تجهیزات کوچک‌تر در نظر دارید باید رک‌های دیواری را در سبد انتخابات خود بگذارید.

راه‌های ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی محصولات و همچنین دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

 • 021-86097718
 • 021-86097730


ونتولینک