×

سبد خرید شما خالی می باشد

 • تعداد یونیت: 42 یونیت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
19,820,000 تومان
 • تعداد یونیت: 37 یونیت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
18,075,000 تومان
 • تعداد یونیت: 42 یونیت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
17,520,000 تومان
 • تعداد یونیت: 37 یونیت
 • عمق: 80 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
15,982,000 تومان
 • تعداد یونیت: 42 یونیت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
15,865,000 تومان
 • تعداد یونیت: 32 یونیت
 • عمق: 100 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
15,853,000 تومان
 • تعداد یونیت: 37 یونیت
 • عمق: 60 سانتی‌متر
 • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
 • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
 • درب عقب: فلزی
 • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
 • ">
  14,574,000 تومان
  • تعداد یونیت: 32 یونیت
  • عمق: 80 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
  13,735,000 تومان
  • تعداد یونیت: 22 یونیت
  • عمق: 100 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
  13,380,000 تومان
  • تعداد یونیت: 32 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
  12,222,000 تومان
  • تعداد یونیت: 17 یونیت
  • عمق: 100 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
  11,940,000 تومان
  • تعداد یونیت: 22 یونیت
  • عمق: 80 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
  11,940,000 تومان
  تخفیف
  • تعداد یونیت: 27 یونیت
  • عمق: 80 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
  10,733,230 تومان 5%
  10,196,569 تومان
  • تعداد یونیت: 17 یونیت
  • عمق: 80 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد برر وی کیت فن
  10,602,000 تومان
  • تعداد یونیت: 22 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد بر روی کیت فن
  10,347,000 تومان
  • تعداد یونیت: 27 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد
  10,340,000 تومان
  • تعداد یونیت: 17 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد برروی کیت فن
  9,409,500 تومان
  • تعداد یونیت: 12 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو با قفل سوییچی
  • درب جلو: شیشه‌ای سکوریت با فریم فلزی مشبک
  • درب عقب: فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 4 عدد برروی کیت فن
  4,245,000 تومان
  • تعداد یونیت: 12 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 2 عدد
  3,555,000 تومان
  • تعداد یونیت: 9 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 2 عدد بر روی کیت فن
  3,075,000 تومان
  • تعداد یونیت: 9 یونیت
  • عمق: 45 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد
  2,686,000 تومان
  • تعداد یونیت: 6 یونیت
  • عمق: 60 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد، تا حداکثر 2 عدد بر روی کیت فن
  2,593,000 تومان
  • تعداد یونیت: 6 یونیت
  • عمق: 45 سانتی‌متر
  • پنل: دارای دو پنل جانبی بازشو
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد
  2,314,000 تومان
  تخفیف
  • تعداد یونیت: 4 یونیت
  • عمق: 45 سانتی‌متر
  • درب جلو: پلکسی با فریم فلزی
  • قابلیت نصب فن: دارد
  1,566,000 تومان 5%
  1,487,700 تومان

  رک HPA

  قیمت انواع رک HPA

  اچ پی آسیا یا HPA یکی از برندهای مطرح ایرانی در تولید رک شبکه و سرور همراه با متعلقات آن است. از انواع رک اچ پی آسیا باید به رک دیواری و رک ایستاده اشاره کرد. متعلقاتی مانند: فن، سینی، یونیت فن، پاورماژول، بلانک پنل، چرخ و ... را شرکت HPA به تولید می‌رساند. اچ پی آسیا زیر مجموعه برند بزرگ پایا سیستم است.

  انواع رک HPA

  رک دیواری و رک ایستاده، از مهم‌ترین محصولات تولیدی این برند هستند که در تعداد یونیت، عرض و عمق مختلفی تولید می‌شوند. به طور خلاصه رک دیواری در شبکه‌های کوچک و رک ایستاده در شبکه‌های بزرگ و حساس استفاده می‌شود.

  برای خرید رک HPA نیاز است که به خوبی بررسی شود و با توجه به نیاز، رک مورد نظر را تهیه کرد.

  رک ایستاده اچ پی آسیا

  از سری رک‌هایی که استفاده‌ی زیادی در فضاهای مختلف از جمله شبکه‌های بزرگ دارد می‌توان به رک ایستاده اشاره کرد. رک ایستاده اچ پی آسیا یکی از محصولات پرکاربرد این شرکت است که از 2 یونیت تا 47 یونیت تولید می‌شود. از جمله یونیت‌های پرطرفدار آن رک 42 یونیت است.

  سایز 17، 22، 27، 32، 37 یونیت هم از دیگر ابعاد تولیدی رک ایستاده اچ پی آسیاست. عمق تمام این رک‌ها به صورت ثابت 60، 80 و 100 سانتی‌متر است و با استاندارد 19 اینچ به تولید می‌رسند.

  برای ورود کابل به داخل رک 2 دریچه در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها در سقف و دیگری در کف است. امکان دسترسی به تجهیزات داخل رک از طریق پنل‌های جانبی و پنل پشتی بسیار آسان‌تر می‌شود. برای امنیت بیشتر هم، بر روی درب اصلی و پنل‌ها قفل در نظر گرفته شده است.

  از نکات جالب توجه در رک‌های HPA باید به دریچه‌ی 30×30 سانتی‌متری که در کف آن تعبیه شده اشاره کرد که امکان استفاده چند منظوره را به کاربر می‌دهد. برای مثال هم می‌توان از آن کابل عبور داد و هم برای تهویه بهتر، فیلتر و یونیت فن بر روی آن نصب کرد.

  رک ایستاده اچ پی اسیا

  از دیگر ویژگی‌های رک HPA:

  • رنگ مشکی الکترواستاتیک و درب شیشه‌ای سکوریت
  • دارای 6 آداپتور افقی و 4 آداپتور عمودی
  • دارای 4 پایه قابل تنظیم و چرخ دوبل قفلدار
  • امکان نصب حداکثر 4 فن و تعویض فن از قسمت بیرونی رک

  رک دیواری اچ پی آسیا

  از دیگر رک‌های تولیدی اچ پی آسیا باید به رک دیواری اشاره کرد. این رک که با یونیت‌های 4، 6 و 9 و عمق‌های 45 و 60 تولید می‌شود، کاربرد زیادی در شبکه‌های کوچک و قسمتی از شبکه‌های بزرگ دارد.

  ویژگی‌های رک دیواری اچ پی آسیا شامل موارد زیر می‎‌شوند:

  • دارای 2 پنل جانبی بازشو
  • امکان نصب 2 عدد فن
  • ورود کابل از سقف و کف از طریق درچه‌های تعبیه شده در آن
  • نصب آسان رک با استفاده از بازوهای نگهدارنده
  • استفاده از قفل سوئیچ برای درب و پنل‌ها جهت امنیت بیشتر

  متعلقات رک hpa

  متعلقات تولید شده توسط شرکت HPA که از کیفیت خوبی برخوردارند، برای هدف‌های مختلفی استفاده می‌شوند. برای مثال نگهدارنده کابل برای نظم دهی بیشتر به داخل رک، پاورماژول برای برق رسانی به تمام تجهیزات، سینی ثابت یا متحرک برای قرارگیری تجهیزاتی مثل سوئیچ، روتر، مودم و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. از دیگر متعلقات رک باید به فن لایت، لایت پنل، چرخ، ریل، بلانک پنل و... اشار کرد.

  خرید رک hpa

  در ابتدای متن اشاره کردم که برای خرید رک شبکه باید به یک سری موارد توجه کرد. مثلا نوع رک (ایستاده و دیواری)، تعداد یونیت، نوع درب و مواردی از این دست، تاثیر بسیار زیادی در خرید رک شبکه HPA دارند. شما باید ابتدا مشخص کنید چه مقدار بودجه دارید، برای چه محیطی آن را مورد استفاده قرار می‌دهید و از همه مهم‌تر چه تجهیزاتی را برای استفاده در داخل آن مورد نظر دارید. از دیگر مواردی که برای خرید رک باید آن را در نظر بگیرید، خرید متعلقات همراه آن است.

  راه‌های ارتباط با ما

  برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی محصولات و همچنین دریافت مشاوره و ارتباط با کارشناسان ما می‌توانید با شماره‌های زیر تماس بگیرید:

  • 021-86097718
  • 021-86097730

   


  ونتولینک